Dla szkół

Rozwój nowych technologii dotarł również do edukacji umożliwiając nauczycielom pracę w ramach nowych interaktywnych metod kształcenia. Dotychczas podstawowymi narzędziami w jakie wyposażony był nauczyciel była kreda, gąbka, zielona tablica, papierowy dziennik, wiszące na ścianie plansze i rozwijane mapy. Wychodząc naprzeciw nowym możliwościom, nowej edukacji przygotowaliśmy wiele ciekawych rozwiązań, które spotkały się z uznaniem kadry nauczycielskiej.
 
 
 

 

Tablica interaktywna
Tablice interaktywne

Prowadzenie zajęć dotychczas związane było często z potrzebą straty cennego czasu na przerysowywanie z publikacji drukowanych obrazów lub schematów na tablicę. Od momentu pojawienia się w szkole Tablic interaktywnych, nauczyciel może jednym dotknięciem palca wyświetlić na tablicy (korzystając z projektora) dowolny obrazek zaznaczając na nim swoje notatki. Dodatkowo uczeń może przeprowadzać za pomocą tablicy ciekawe i interaktywne zadania i ćwiczenia. Z uwagi na dostępność cenową, dotykowe tablice interaktywne stają się coraz częstszym narzędziem pracy w wielu szkołach.

Zobacz więcej

 

 

Testico EDU zestaw

Testico Edu

Do tej pory, w celu właściwego dostosowania toku nauki do tempa rozumienia wykładanego materiału, nauczyciel przeprowadzał testy, sprawdziany, kartkówki lub wyrywkowo zadawał pytania pechowemu uczniowi. Z myślą o usprawnieniu procesu weryfikacji wiedzy opracowaliśmy Interaktywny System Testowania – Testico Edu.
System wykorzystuje technologię bezprzewodowej komunikacji między urządzeniami mobilnymi (tzw. pilotami) oraz odbiornikiem i specjalnym oprogramowaniem. 
Pytania wyświetlane są na ekranie a uczniowie udzielają odpowiedzi za pomocą przypisanych do nich pilotów (np. zgodnie z numerami w dzienniku). Nauczyciel może w ten sposób szybko zebrać informacje od całej grupy wraz z błyskawicznym wyświetleniem wyników.
Zobacz więcej

 

Mobilne zestawy multimedialno-interaktywne

Mobilny zestaw

Tablice interaktywne mogą być zainstalowane na stałe w konkretnej sali (na ścianie) l ub na podstawie jezdnej umożliwiającej pracę w różnych pomieszczeniach. Niezbędnym elementem tablic interaktywnych jest system projekcji (projektor) podłączony do tego samego komputera co tablica interaktywna. Podczas pierwszych wdrożeń tablic mobilnych szkoły napotkały problem rozkalibrowywania się tablicy w momencie nawet niewielkiego przemieszczenia się projektora (np. ruszenie stolika na którym stoi projektor). Problem ten podobnie jak problem cienia rzucanego przez osobę korzystającą z tablicy (z uwagi na projektor świecący na wprost tablicy) rozwiązaliśmy za pomocą specjalnie opracowanej Mobilnej podstawy jezdnej z elektryczną regulacją wysokości tablicy oraz ramieniem do krótkiej projekcji.
System ten umożliwia zainstalowanie specjalnego projektora (tzw. krótka projekcja) umożliwiającego świecenie z bliskiej odległości na dużą powierzchnię. 
 
Połączenie tablicy interaktywnej zainstalowanej na mobilnej podstawie jezdnej z projektorem krótkiej projekcji tworzy kompletny zestaw nazywany Mobilnym zestawem multimedialno-interaktywnym.

Zobacz więcej


Mobilne pracownie komputerowe

Dostępność platform e-learningowych oraz programów i materiałów komputerowych jest coraz większa. Stacjonarne komputery nie zawsze sprawdzają się w szkole z uwagi na trudność ich wykorzystania przez kilku nauczycieli w różnych klasach. Dlatego wprowadziliśmy do oferty Mobilne pracownie komputerowe - rozwiązanie umożliwiające pracę na przenośnych komputerach chowanych do specjalnego szafki.

Zobacz więcej

 

Wizualizer

Dodatkowe wyposażenie multimedialne

 
Dodatkowe wyposażenie multimedialne takie jak projektory, wizualizery lub tablety interaktywne doskonale uzupełniają nowoczesne metody nauczania.

Zobacz więcej

 

Multimedialne zasoby edukacyjne

Każdego dnia w ramach ogólnoświatowej sieci internet dodawane są nowe materiały i zasoby, które nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy dydaktycznej.  Oprócz tego pojawia się coraz więcej programów edukacyjnych oferujących ciekawe lekcje dedykowane do tablic interaktywnych nazywanymi multimedialnymi zasobami edukacyjnymi.

Zobacz więcej

Created by: multitech.com.pl