Instalacje

Oferujemy instalacje:

- tablic interaktywnych na ścianie

- tablic interaktywnych na mobilnych zestawach jezdnych

- projektorów krótkiej projekcji na uchwytach ściennych

- projektorów na uchwytach podsufitowych

- korytkowanie (chowanie kabli w specjalnych osłonach)

 

Warunki dla typowej instalacji oferowanej w standardowym cenniku.

Typowe warunki dla montażu sufitowego systemu krótkiej projekcji
Parametry sufitu:
1)    Wysokość poniżej 3.5 metra
2)    Grubość powyżej 30 cm
3)    Warstwa tynku powyżej 1.5 cm
4)    Strop gładki, otynkowany
Do instalacji ramienia sufitowego wymagany jest odstęp od ściany, na której zawieszona jest tablica, rzędu od 80 do 120 cm. Powierzchnia sufitu w obrębie montażu sufitowego systemu krótkiej projekcji (2 m/kw) powinna być pozbawiona wszelkich instalacji (lampy, dekoracje) utrudniających montaż.
Osoby postronne nie powinny przebywać w promieniu 4 metrów od miejsca instalacji.

Typowe warunki dla montażu naściennego tablicy interaktywnej
Parametry ściany:
1)    Wysokość powyżej 2.5 metra
2)    Grubość powyżej 15 cm
3)    Warstwa tynku poniżej 1.5 cm
4)    Ściana gładka, bez elementów dekoracyjnych (kafle, marmury, żłobienia itp.)

Do instalacji tablicy wymagana jest powierzchnia ściany o parametrach 180x180 cm. Powierzchnia powinna być pozbawiona wszelkich elementów i instalacji utrudniających montaż (meble, gniazdka elektryczne itp).

Powierzchnia sufitu w obrębie montażu naściennego systemu krótkiej projekcji (2 m/kw) powinna być pozbawiona wszelkich instalacji (lampy, dekoracje) utrudniających montaż.
Osoby postronne nie powinny przebywać w promieniu 4 metrów od miejsca instalacji.

Typowe warunki dla montażu mobilnego zestawu multimedialno-interaktywnego
Parametry pomieszczenia:
1)    Wysokość powyżej 2.5 metra
2)    Powierzchnia montażowa – 3 m/kw
3)    Odległość mobilnego zestawu od stanowiska komputerowego nie większa od długości przewodów połączeniowych (max. 5m)
4)    Odległość mobilnego zestawu od gniazda zasilającego max. 3m
5)    Równa podłoga (równomierne podparcie wszystkich 4 kółek)
 

Created by: multitech.com.pl