Dla uczelni

Uczelnie wyższe często są pionierami wdrażania nowoczesnych technologii nierzadko wyznaczając kierunek dla wielu rozwiązań, które znajdują zastosowanie również w innych obszarach. Dlatego najlepsze uczelnie inwestują w innowacyjne systemy interaktywne.
 

Testico SONA

Jest powszechnie wiadomym, iż oceny studentów są nie tylko wymogiem przy akredytacji uczelni, ale stanowią również ważny element podnoszenia jakości nauczania. Niektóre uczelnie próbowały w tradycyjny sposób poprzez ankiety drukowane. Udoskonalona wersja ankiet drukowanych przygotowana jest do skanowania, jednak problemem są stosy papieru oraz mocno skomplikowany i długotrwały proces ankietyzacji. Dlatego opracowaliśmy innowacyjny System oceny kadry dydaktycznej Testico – SONA. Zobacz więcej

 

Testico EDU zestaw

Testico EDU

Zwiększona ilość studentów na uczelniach wymusiła usprawnienie procesu weryfikowania zdobywanej na studiach wiedzy. Dzięki bezprzewodowym systemom testowania i egzaminowania wykładowca może ogłosić wyniki dla poszczególnych studentów natychmiast po zakończonym egzaminie zaoszczędzając prace i czas niezbędne dotychczas do analizy wielotysięcznej listy poszczególnych odpowiedzi. To wszystko, nawet dużo więcej jest możliwe dzięki zastosowaniu na uczelni Interaktywnych Systemów Egzaminowania - Testico Edu. Zobacz więcej

 

Testico VOTE

Nieodłącznym elementem każdego spotkania senatorów uczelni w ramach Rad Senatu jest głosowanie. Usprawnienie procesu podejmowania decyzji dzięki mobilnej i bezprzewodowej technologii zbierania głosów pozwala zaoszczędzić nawet do 30% czasu spotkania. W tym celu zalecane jest zastosowanie systemu głosowania Testico Vote. Zobacz więcej
 

Created by: multitech.com.pl